Etter at en ulv ble skutt i Ringsaker i dag stoppes dermed all jakt på ulv i region fire og fem med øyeblikkelig virkning.

Siden Klima og Miljøvernministeren stanset uttak inne i vernesona må nå alle ulvejegere la jernvarene stå i skapet inntil videre.

Det er allerede søkt til Departementet om utvidelse av lisenskvoten i prioriterte beiteområder.