Møte for beitebrukere med dyr i Spekedalen/Sølendalen

Torsdag   11.8  kl 12.00 Unset, Rendalen

Ulveangrepene i juli medførte store lidelser for både folk og dyr. Hva skjer nå i ukene etterpå?

Foran oss er sauesankingen og etter hvert erstatningssøknader for tapene. Vi kan oppdage nye kadaver som vil medføre økte belastning for de som finner dem. For å være best mulig rustet for inntrykk og oppgaver som venter vil Per Fossheim snakke med oss og fortelle om sine erfaringer fra andre steder etter rovdyrangrep.

Per Fossheim er prosjektleder for FKT-Prosjektet Rovvilt-Sau som er et samarbeid mellom Norsk Sau og geit, Norges Bondelag og Norges Bonde og Småbrukarlag.

Innhold i møtet

  • Hvordan tragedien rammer

  • Gjennomgang av logg journaler

  • Veien videre

  • Oppbygging av kadaverbase

  • Skadesøknader

 

Vel møtt!

 

Arrangør:

Hedmark Sau og Geit, Hedmark Bondelag, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag