WWF har saksøkt staten to ganger de siste mnd. WWF fikk i dag ikke medhold i at lisensfellingen må stanses.

Det er bra at stortingets vedtak blir fulgt opp. Alle som lever med ulven og/eller har ulven nært på seg vet hvilken skade den kan gjøre! 

Einar Frogner, styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag, mener at den norske ulvebestanden vil fortsette å vokse selv etter lisensfelling i vinter. Han sier videre til Nationen: – Rovdata har allerede dokumentert sju helnorske flokker med yngling denne vinteren, mot bare bare helnorske flokker med yngling sist vinter. Av de totalt 42 ulvelisensene er det kun 16 som tillater felling i områder hvor vi i dag har fast forekomst av ulv i Norge, i revirene til Osdalsflokken og Julussaflokken. De 26 øvrige lisensene er gitt i områder hvor det ikke er fast forekomst av ulv. Den eneste muligheten for at det kan felles ulv her er at det kommer inn streifulver fra Sverige. 

Nå er det hittil blitt felt 8 ulver i flokkene Julussa og Osdalen.

Kjennelsen fra Oslo Tingrett ligger her .