På formiddagen i dag ble det observert en ulv i det området som Fylkesmannen i Hedmark har gitt fellingsløyve på to ulver. Mannskap fra lokalt skadefellingslag har vært i området. Så langt er det ikke kjent om det har vært nærkontakt med den potensielle skadegjøreren.

Det er allerede flere besetninger med sau ute i marka på Hedemarken. I løpet av de neste dagene vil det bli sluppet noen tusentalls sau og lam i området som er grønn sone og således prioritert for beitedyr. Muligheten for at det vil oppstå skader på beitende bufe er svært stor hvis ulven blir værende i beiteområdene.

Det har flere ganger den siste tiden blitt observert ulv eller spor etter den i beiteområdene på Hedmarken. Dette uten at jegere fra de lokale fellingslagene har lykkes i fellingsforsøk så langt. Miljødirektoratet gav 19.04.2014 fellingsløyve på to ulver i området. Dette fellingsløyvet har blitt forlenget, senest av Fylkesmannen i Hedmark 16.05.2014, og varer nå ut mai måned.

Det er ikke funnet drept eller skadd sau i området.