Miljødirektoratet bestemte i januar at ulveparet skulle felles. Det var stor bekymring for at etablering av en  ulvefamilie ville kunne øke risikoen for skade på husdyr og tamrein.

NRK-HO 6/2-14

Østlendingen 11/2-14

Nationen 11/2-14