Så langt antydes at rundt 180 kadaver er gjenfunnet, og det må da påregnes at det dobbelte til tredobbelte antallet er det reelle tallet. 

Det ble nærkontakt med ulven, og skudd ble løsnet, men uten resultat, og SNO har friskemeldt ulven. Det er også mistanke om at det er flere ulver som opererer i området, 2 - 3 er antydet, men foreløpig er kun en dokumentert med dna. 

Mandag kveld går det dugnad / manngard i Rendalen, men tanke på å finne flere kadavere. 

Tirsdag har bondelagslederen, Lars Petter Bartnes meldt sin ankomst, og senere i uka er det ventet besøk av klima og miljøministeren. Så blir det spennende å se om " klimaet " blir bra ved besøket....