"Først skal tingretten avgjøre om jegerne kan fortsette å jakte, eller om WWF skal få medhold for sitt krav om såkalt midlertidig forføyning av jakta inntil den kommende rettssaken om norsk ulveforvaltning starter. Dagens rettsforhandlinger gjaldt konkret Klima- og miljødepartementets vedtak om lisensjakt på inntil 12 streifdyr utenfor ulvesona i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark." (Nationen) 

Etter gårsdagen står utfallet åpent etter søksmålet fra WWF mot staten. 

Vil du lese litt?

Du kan klikke deg inn her

Om 35 år trenger verdens befolkning dobbelt så mye mat som det vi produserer i dag. I år 2020 kommer vi til å være 7,7 mdr. mennesker. i år  2050 - 9,0 mdr. Så vi trenger jordbruk og matproduksjon i distriktene!