Rendalen kommune arrangerer informasjonsmøte i kommunestyresalen 5 juni kl 19.30. Les hele saken på Rendalen kommune sin hjemmeside her. Orfører vil orientere og Thomas Breen fra Rovviltnemnda i region 5 kommer. I tillegg vil Statens Naturoppsyn orientere om registrert rovvilt i kommunen.