KLD og uttak av ulv innenfor ulvesona

Som kjent gikk Klima- og Miljødepartementet (KLD) ved Ola Elvestuen imot rovviltnemndas tilrådning da vedtaket i klagesaken, etter ca. 4 mnd endelig ble lagt fram mandag 17.12-18.

At en slik klagesak i det hele tatt trenger å ta nær 4 mnd, er en sak for seg. Det må være lov å stille seg spørsmålet om dette er en bevisst trenering av vedtak, for å komme så nær jul og stortingets juleferie som mulig, i håp om at saken skal roe seg før nasjonalforsamlingen igjen samles på nyåret. Siste møtedag i plenum ser ut til å være den 19. desember så statsråden lykkes nok med sine kromspring.

At det fra KLD kun ble vedtak om uttak av ett ulverevir innen ulvesona, overrasker vel de færreste. Igjen må det være lov å spørre om også dette er en klart bevisst handling fra minister og byråkrater.Såvidt vel vites pr idag, er det trolig ikke valper i Slettåsreviret, som nå består av kun to eller tre individer, hvorav to tidligere fanget på viltkamera , og tilsynelatende med svekket helse. Er vedtaket et spill, hvor det nå kalkuleres fra KLD at et uttak av gamle, " utdaterte " ulver, forhåpentligvis snart vil være erstattet av et nytt " friskt " revirhevdende ulvepar ?

Siste ord er forhåpentlig vis ikke sagt i denne saken. Vi får tro at stortingsflertallet nå vil instruere statsråden til, og også motvillig måtte godkjenne uttak at Mangen-flokken. Vi vil likevel etter slle solemerker ligge høyt over vedtatte antall ynglinger, som KLD tydeligvis anser som et " absolutt " minimumstall, noe som vel ikke var hensikten med ulveforlikene.....

Les pressemelding fra Naturvernaliansen og Generalsekretær Wallin sin artikkel om saken her