Valgkomiteens i Hedmark Sau og Geit sin innstilling til valg på fylkesårsmøtet på Gjøvik
 
Leder. Martin Mostue, Stange      NY
 
Styremedlem for 2 år          Hans Bondal ,Sollia  NY
Styremedlem for 2 år          Ola Dagfinn Gløtvold, Engerdal, Gjenvalg
 
Nestleder.                             Hans Bondal, Sollia       NY
 
Styremedlem ikke på valg                  Mona Malvik Arntsen, Kvikne
Styremedlem ikke på valg                  Kjell Eierholen,Grue
 
1    Varamedlem til styret.                   Per Joar Os Nesthun, Ringsaker       NY
2    Varamedlem til styret.                   Vegard Nystuen, Folldal                     Gjenvalg
3    Varamedlem til styret.                   Elin Baugslien, Alvdal                         Gjenvalg
 
Møteleder neste årsmøte          Per Lindholt, Løten og Vang
Vara                                             Kjell Horten ,Os
 
Valgkomiteen har hatt mye telefonkontakt.
 
 
 Øystein Knutsen
leder i valgkomiteen