I disse dager forsvinner mange av de usolgte kårede lammeværene til slakteriet.  Dette av naturlige årsaker da prisen på vær kontra lam er meget stor. Hvis en enda ikke har ordnet med vær er det nå avlsutvalget i lokallagene en bør kontakte snarest for å sjekke om det fortsatt er kårede værlam å få tak i.

Andre alternativet er når værringen legger ut de voksne avkomstgranska værene for salg. Dette vil trolig skje fortløpende ved månedskiftet oktober/november når indeksene er ferdig sentralt.  Følg da med på værringen sin hjemmeside. Der vil også i år værene bli lagt ut slik at en selv kan legge inn ønsker om og rangering av de værene som en syns at kan være aktuelle for kjøp til egen besetning. (Samme løsning som foregående år.)

Tradisjonelt så blir det alltid etterspørsel etter vær langt ute i november. Kan jo alltids være en og annen vær som ikke "virker", men da vet vi av erfaring at det ikke er enkelt å framskaffe værer som er egnet  i en fei.

Innseminering er da og anbefale.