For mange av oss er lamminga allerede i gang, og for noen nærmer det seg med stormskritt. Lamminga er en krevende periode for de fleste, med stor arbeidsmengde, lite søvn og flere utfordringer man må ta stilling til. Lammetapet både i og etter lamming er en av faktorene vi kan påvirke gjennom arbeidet vårt. Tapet etter beiteslipp kan også bli påvirket av innsatsen vår nå i lamminga.

Mange vet sikkert hvor utfordringene i sitt eget sauehold er, og hvor man kan gjøre forbedringer. Det er mange gode råd å få gjennom rådgivingstjenesten. Her finner man tips til rutiner, foring og fødselshjelp. 

Noen av de aktuelle linkene er:

Artikkel om kopplam (Hordaland Sau og Geit)

Medlemsportalen Nortura, lamming

Fagdatabasen NSG