Spæl er nå ute for salg. For at sortering av bestillinger skal fungere optimalt blir det tildelinger ca hver 3 dag.
Med forbehold om feil, eller mangler i salgsliste. 

Bestilling foregår på epost som ligger i bunn av skjema over eliteværer. Bruk kåringsnummer når du fyller ut skjema, og benytt dere av reservelista på værer da det er en del forspørsler. 

 

Avd 36 Alvdal SPÆL        
Elitevær O-ind Merknader Oppstallør  Tlf
202213274 BRUMUND 119 Liten Toril Hårdnes 41631205
202213290 STARR KVEBERGSHAUG 121 Litt dårlige framføtter Toril Hårdnes 41631205
Avd 25, Os SPÆL        
Elitevær O-ind Merknader Oppstallør  Tlf
202213165 Knoll Usen 112   Kjell Horten 91345611

 

Bestilling av spæl skjer per e-post. Epost sendes til værring 30, på ring30hedmark@gmail.com

For eventuelle spørsmål rundt bestilling av vær, kontakt leder i værring,
Ingar Eide på tlf 97977090
eller sekretær Agnete Fauskrud på tlf 48088846

Benytt kåringsnummer når du bestiller!

Navn:
Produsentnummer:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Tlf:
Epost:
Ønsker å kjøpe antall vedder:
1. valg : (bruk kåringsnummer)
1 reserve:
2. reserve: 
3. reserve:
2. Valg
1. reserve:
2. reserve:
3. reserve:
3. valg
1.reserve
2. reserve
3. reserve

Ved kjøp av en elitevær fyller du ut: 1. valg, deretter 1,2 og 3 reserve med andre vedder du kunne tenke deg dersom du ikke skulle få 1. valget ditt.