Salg av granska værer for 2023 starter ila uke 42/43.

Værsalg for 2023 kan du se her.