Avdelingsledere
Leder Telefon E-post
Avd. 21 Løten/Vang/Stange Øystein Knutsen   oisteinknutsen@gmail.com
Avd. 22 Tynset      Inger Johanne Eggen   inger.eggen@coop.no 
Avd. 24 Alvdal     Birger Steihaug    birgersteihaug@hotmail.com
Avd. 25 Os/Alvdal    Kjell Horten   Kjell.Horten@roros.net
Avd. 26 Tolga      Hallvard Urset   hallvard@rosli.no
Avd. 28 Ringsaker      Per Joar Nesthun   pj_nesthun@hotmail.com
Avd. 29 Kvikne    Odd J.Skogstad   ojskog@online.no
Avd. 35 Folldal          Hilde Stokke Odden   hilde.od@online.no
Avd. 36 Alvdal (spæl)      Toril Hårdnes   toril.hardnes@online.no 

 

Innsending av regning for værkjøring, avdelingsledere og eller de som kjører sendes ring30hedmark@gmail.com eller Værring 30 Hedmark; v/ Ingar Eide; Folldal. Skjema kan lastes ned her. Fyll ut alle nødvendige felter rett. Hvis du ikke kan åpne denne, kan du forsøke denne som skrives ut først.

Vedtekter vedtatt 15/2-2013 leses her.

 

Kjøreplan for avkomstgransking av værer i ring 30 Hedmark.

Vedtatt 10/11/2013.

Planen omhandler avdelingsledernes plikter. Disse må oppfylles for at ringen skal kunne fungere optimalt. Det er likegyldig hvem som utfører oppgavene, men det er avdelingsleders ansvar at det blir utført til rett tid.

Avlsværene:

 1. Værene skal settes inn og ses over i uke 41. De som er slik at de ikke kan selges meldes til slakt i uke 42 slik at vi får grunntilskudd.

 2. Senest ved H3f skal de værer som skal inn som eliteværer bestemmes og liste over salgbare værer skal sendes ringens sekretær med påført navn på den personen væren står hos.
  Slik:201313999;Ola Norman;

 3. Ingen vær skal deles ut til antatt kjøper før oppstaller har fått liste over hvem som skal ha væren(e), eller den som henter har med seg bekreftelse fra ringen om hvilke vær som er tildelt.

 4. Henting avtales mellom den som har og den som skal ha væren.

Prøveværene.

 1. Prøveværene tas ut etter indekskjøring H3, 4 eller 5.

 2. Uttaket registreres på NSGs nettsted så snart det er klart.

 3. Avdelingen har ansvaret for at det ikke settes inn værer med feil som ikke ble oppdaget ved kåringa, slik som uønsket farge/ flekker i fellen.

 4. Det bør ved gransking ikke settes inn værer med for dårlig ull, som mindre enn 7 i kvalitet og mengde hvis det er til å unngå.

 5. Avdelingen må selv regne med å dekke granskningstilskuddet for værer som ikke holder minstekrav, eller reserver.