Værringen bruker hvert år de beste av de avkomsgranska værene til videre avl. De fleste i ringen velger å inseminere i stedet for å bruke eliteværer, så det blir mange veldig gode værer som selges. De som ikke lenger er aktuelle i ringen tilbys derfor solgt til bruksbesetninger. Dette er et veldig godt alternativ til de som trenger ny vær. De er utprøvd og funnet gode. De minst gode slaktes. Det hender av og til at solgte værer blir kjøpt av NSG semin. Disse blir godt betalt, mer enn det de kostet ved kjøp. Ringen vil hver høst tilby voksne granskede værer til salgs, så følg med Her.

Salget er startet for 2021. For å se værene og eventuelt legge inn bestillinger. Klikk her, og det dukker opp i et eget vindu. Les hvordan det skal fylles inn så det ikke blir tvil om hva du ønsker, og hvor mange. 
Spæl legges ut uke 42 med første fordeling 20/10
NKS legges ut uke 43 med første fordeling 1/11

Det vil ikke bli sendt ut papirlister med værer til salgs, da det er for kort tid mellom at lista er klar, og tidspunktet hvor værene skal brukes. Bestilling gjøres derfor på nettstedet det er henvist til over.

Hvordan bestille.

Første gang, må du registrere deg som ny bruker, senere er det bare å logge seg inn. Du reserverer deg da værer ved å velge de du vil ha som 1 2 3 o.s.v. og du setter opp reserver. Skill mellom reserve og det du helst vil ha, da dette utgjør det totale antall. Reserverer du 3 værer, betyr det at du skal ha 3 i alt selv om du kanskje får reserve i stedet for en av dem. Sett opp minst 3 reserver hvis du skal ha 1 vær, og minst 2 for hver når du trenger flere. Utplukket gjøres slik at flest mulig får mest mulig mest ønsket. Bestillingsdato kan ha betydning, men ikke avgjørende. Du vil ikke få tilbakemelding før uttaket er utført. Da får du epost med hva du er tildelt. Har du ikke reserver, vil du kunne få en tilfeldig.