Dark Overlay
Gjeterhund på sauesank

Velkommen til Hordaland Gjeterhundnemd