Laurdag vert det open prøve i kl 1, 2 og 3.
Sundag vert det fylkesmeisterskap, det vert tevla i alle 3 klassane.
Fylkesmeister vert vinnaren av kl 3.
Begge dagar tevlar deltakarane i kl 3 frå Hordaland om NM poeng. I kl 3 på fylkesmeisterskapet vert det både deling og singling. Tevlingssau vert villsau med lam og kryssing av villsau/NKS.

Dommar er Cato Smørgrav.
Start er kl 09:30 begge dagar.

Kart over baneområdet er vedlagt.

Påmelding til Ragnhild Reisetær på facebook, sms, mob 97525929.

Påmeldingsavgift kr 250 til konto nr 5082 05 67320 innan 1.august 2015. 

Helsing tevlingskomiteen
v/Marianne Byrkjeland