Fylkesmesterskapet i Hordaland blir arrangert laurdag 30 september i Myrkdalen, samme stad som NM vart arrangert i 2013. 

Det er utgang på ca 300 meter i klasse 3 -  NKS som blir brukt i alle klassar.

Start kl. 10.00 med klasse 1, deretter klasse 2 og til slutt klasse 3 der fylkesmester blir kåra.

Det blir sal av mat frå kl. 12 - 14.

NB!! Startkontigent kr. 250,- pr startande hund - skal betalast inn til kontonummer:

3480.11.42836 innan onsdag 27 september,

 

Påmelding innan onsdag 27 september til Ivar Haug, tlf. 97 15 00 41 eller epost: ivar@voss-bygg-anlegg.no

Hugs å ta med registreringsnummer på hund og kva klasse du skal starte i ved påmelding.