Start kl 10.00

Dommar er Arvid Årdal

Det blir sal av mat. 

Påmelding innan 30.09.2018 til:  jangunnar.vaktskjold@bkk.no

Startkontigent kr. 300,- skal innbetalast til kontonummer 3632.59.48579 seinast 01.10.2018

Prøven blir ved bedehuset på Årås - attmed fotballbanen - sjå kart: