Prøven er ved avlsgarden - Baroniet i Rosendal.

Start kl. 10 med klasse 3, så 2 og tilslutt klasse 1.

Prøveavgift kr. 250,- betalast kontant ved oppmøte.

Det blir høve til å kjøpa seg kaffi og kaker.

Påmelding innan fredag til Ingebjørg Kjærevik på sms til 97710687 eller epost: ingenkje@hotmail.com

hugs å ta med klasse du vil stille i og registreringsnummer på hunden din når du melder deg på.