Årets første gjetarhundprøve i Hordaland går i år på Bømlo 26.mars.

Adresse for dagen er Hiskavegen 108.

Det vil bli sal av pølser, brus, kaffe, og diverse godt å eta.

Pris kr. 300,- pr hund. Kiosk og startkontingent kan betalast med vipps. 

Dommar blir Stein B. Dalland

Dommargjennomgang kl 8.45, første hund starter kl 9.00. Klasse 3 går først, deretter klasse 2 og klasse 1 til slutt.

Påmelding til Job Norman Nedrebø på e-post: jobnorned@gmail.com frå 16.mars.

Velkomne skal de vera!