Då er planlagte prøver i Hordaland 2017 klar.  Me har prøvd å få til  eit tilbod  til alle, enten det er snakk om bruksprov kl 1,  videre med kl 2 eller full pakke kl 3.  Håper at flest mulig ser nytten i ein god gjeterhund og trener litt ekstra for å greie gå prøve. Vert ofte litt bedre med trening, som igjen kjem til nytte i det daglige arbeidetJ.

Litt spesielt at det er EM i Norge tredje helga i august, som igjen gjer at LP Radøy måtte flyttast til helga etter. Beklagelig men måtte verta slik i år. (tidligare var ikkje mulig på grunn av tidspunkt for håslott på bana)

Oppfordrer den enkelte arrangør å skriva litt på heimesida i forkant / invitera til prøve og så ta litt bilder, skriva litt frå prøven og leggja ut i etterkant.

Audun

Link til excel rekneark her:  Prøver 2017 - excel

og som pdf-fil her: Prøver 2017 - pdf