Prøvesesongen 2017 startar med vårprøve søndag 2 april på Austrheim. Det vil bli klasse 1,2 og 3, start kl. 10.00 med klasse 1. 

Prøven blir ved Årås samfunnshus i Austrheim, Austrheim Sau og Geit står for sal av mat.

Prøveavgift kr. 200,- pr startande hund, betalast kontant ved oppmøte. 

Påmelding seinast 30 mars kl. 20.00 til Audun Seilen, mobil 99 56 39 49 eller på epost til audusei@online.no

(ved påmelding oppgje namn på førar, registreringsnr. og namn på hund og kva klasse den skal starte i)