Årsmøte for NHGL blir 17. mars 2015, kl 19:00 i Eknes bedehus, vanlege årsmøtesaker.
Saker som skal takast opp på møtet må sendast styret seinast 15. mars!

Velkomne!