Foreløpig NM uttak frå Hordaland 
Tabellen viser ekvipasjer som til no har starta i to eller fire av aktuelle uttaksprøver.. Hordaland har 9 plasser i NM. Når FM i Etne er ferdig, vil sum av tre beste prøver visa kven som får tilbod om å reisa.  Håper alle med klasse tre hunder trener godt og stille til start på fylkesprøven i Etne. Ein god prøve der kan føra til NM billett.

Nm uttak forebløbig 

Heimeside for NM i gjetarhund 2016