Prøven startar kl. 09.00 med klasse 1, etterfulgt av klasse 2 og tilslutt klasse 3.

Fylkesmester blir kåra i klasse 3 - her blir det deling av umerka dyr og singling etter kve. Sau er Nks i alle klassar.

Dommar er Jakob Gjerde.

Det blir sal av mat og drikke på plassen.

Startkontigent kr. 250,- pr startande hund - kontant betaling ved frammøte.

Påmelding innan torsdag 29. september til Ragnhild på sms eller epost:

tlf. 97 52 59 29 - ragnhild.reiseter@kinsarvik.net

 

Rame ligg ca 4 km. frå Etne sentrum - det vil bli skilta ved avkøyring frå hovudvegen.