Start lørdag  21 mars  kl 10.00, avsluttes søndag  22 mars ca kl 15.00.

Kurset vil i hovedsak foregå på treningsfeltet, og så langt som råd tilpassast den enkelte sitt nivå og behov.  Me startar på lørdagen med teori før me går i gang med den praktiske delen.

Målgruppa er deg som  ynskjer læra meir om bruk av gjetarhunden, få hjelp til treningsmetodar, forbereda seg til, og stilla til start og gjennomføra ein prøve.

For at nemnda i forkant skal kunna fordela deltakarane i effektive grupper, vil me ha kort info ved påmelding :

  • alder på hund
  • kor langt er hunden komme
  • kor mykje erfaring har førar
  • kva fungerer - kva fungerer ikkje,
  • mål med kurset.

Gjetarhundnemda i Hordaland ynskjer å stimulera til nyrekruttering i fylket, og vil spandera gratiskurs på førare under 18 år.

Pris for kurset : kr 1500.-   (under 18 år gratis)
For deltakarar utan hund: kr. 750,-

Maks deltakarantall ca 30, fyrstemann til mølla!

Påmelding til Ragnhild Reisæter,  mobil: 97 52 59 29 eller e-post: ragnhild.reiseter@kinsarvik.net

 

Overnatting ordnes av kvar enkelt, og kan bestillast på :

Telefon: ( 47) 53 48 80 00,  e-post:  booking@rosendal-fjordhotel.no

Pris:          Kr. 1495,- for dobbeltrom pr. døgn.  Kr. 1350,- i enkeltrom pr. døgn
Prisen inkluderer overnatting og frokost.
Nistepakke til lunch kan kjøpast på hotellet (kr. 75,-)

Pris på felles 3 retters middag med kaffi  lørdag kveld er kr 425.-