Det vert prøve i alle klassar, men grunna begrensa antal sau, vert det maks to hundar per førar. 

Det vert ikkje kafè, men me fyrer opp ei bålpanne, så ein kan ta med grillmat om ein ynskjer.

Prøveavgift kr. 250,- per startande hund, betalast kontant ved oppmøte.

Påmelding til Ingebjørg Kjærevik på e - post: ingenkje@hotmail.com. 

OBS: Påmelding frå måndag 18. mars kl 10:00 til onsdag 20. mars kl 10:00. 

Vel møtt!