Det vert prøve i klasse 1 og 3. 

Dommar: Gunnar Henning Bakka

Adresse for dagen: Litlabøvegen 81, 5417 Stord.

Påmelding på sms til Kristian Kannelønning på tlf: 47653078, innan 10. august, eller til prøven er fullteikna. Fyrste mann/dame til mølla. 

Startkontigent: 300 kr pr hund, betalast på prøven. 

Vel møtt, me gler oss!