Søndag er det prøve i klasse junior, 1, 2 og 3 på Løno på Voss hjå Rune Gjeråker, Strandavegen 771, 5710 Skulestadmo

 

 

Oppstart kl 10 - klasse 3 startar fyrst. Startkontigent kr. 250,- betalast kontant før start. 

Det blir sal av pølse og brød, kaffi og kaker.

Påmelding innan torsdag 08.11.2018 til:

Ivar Haug tlf. 97 15 00 41 epost: ivar@voss-bygg-anlegg.no hugs reg.nr. på hund og kva klasse du vil starte i.