Kurset høver også for dei som har teke prøven. Du får trening på å gå prøven med hunden din. Før kurset er det viktig å setja seg inn i reglar for gjetarhundprøve. Informasjon om det finn du på Nsg si side under gjetarhund, reglar for gjetarhundprøvar.
Stad Avlsgarden i Rosendal.
Start kl 10.
Kursavgift 600 kr. Betaling kontant på staden.
Påmelding til Marianne Byrkjeland, telf 959 47 847. Mail maribyrkj@yahoo.no, eller facebook.

Påmeldingsfrist 09. oktober!

Gjetarhundnemda i Hordaland.