Instruktør er Marianne Byrkjeland. Det blir start laurdag 17 mars kl. 09.30 - ved fjøset til Baroniet i Rosendal.

Nivå for å delta er kontroll på hund og sau - det vil ikkje bli lagt opp til rundkve.

Pris 500kr. 

Påmelding innan tysdag 13 mars til: Ingebjørg Kjærevik, epost: ingenkje@hotmail.com eller tlf. 977 10 687