Kurset er primært retta mot det å gå gjetarhundprøve i klasse 2 og 3, men det blir òg høve til å melde seg på for dei som vil gå klasse 1 på søndagen.

Før kurset er det lurt å setje seg inn i prøvereglane for gjetarhundprøvar - du finn informasjon om dette på heimesida.

Instruktørar blir Sander Hindenes og Kåre Marøy, det blir maks 7 personar på kvar gruppe.

Pris kr. 600,- betalast kontant på staden.

Påmelding innan 26 oktober til Ragnhild Reisæter, sms til 97 52 59 29 eller på epost: ragnhild.reiseter@kinsarvik.net

Start kl. 10 på laurdag - oppmøte hjå Gunnar Lægreid, Tråavegen 11, Eidfjord: