Helga 16-18 september var det Nordisk Mesterskap i Norrtälje i Sverige. Norge gjorde det svært bra i finalen på søndag og hadde 5 av dei 6 øverste plassane på lista.

Sander Hindenes gjorde det svært bra med hunden Gael og kom på 3 plass.

Les meir om dette på:

Svenske Vallhundsklubben sine sider : http://www.svak.se/?p=6045 

eller på Nsg sine sider: http://www.nsg.no/gjeterhund/nordisk-mesterskap-i-bruk-av-gjeterhund-article11134-493.html