Hordaland gjetarhundnemd fyl norske helsemyndigheiter, Norsk Kennelklubb og Norsk Sau og Geit sine retningslinjer, og avlyser all organisert gjetarhundaktivitet inntil vidare, med umiddelbar verknad.

Dette gjeld alle planlagte gjetarhundprøvar, kurs og møter framover.

 

http://www.nsg.no/gjeterhund/alle-gjeterhundprover-er-avlyst-article15896-493.html

https://www.nkk.no/aktuelt/koronaviruset-oppdatert-informasjon-fra-nkk-article169998-985.html

https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende---som-gjelder-fra-klokken-18.0/