Prøven vert klasse 3 med deling og singling.

Start kl 10:00. Dommargjennomgang kl 09:45.

Det vert brukt hundevant villsau.

Adresse: Hindenesvegen 795.

 

Maks antal hundar er 20.

Pris kr. 250,- pr hund. Betalast kontant før start. 

Påmelding innan 26.12.19 kl 18:00 til Audun Seilen, sms: 99563949, evt e-post: audusei@online.no

 

Velkommen!

Nordhordaland Gjetarhundlag