Sander HIndenes og Gael har vært i finale en gang før, og klarte det i år igjen. De kvalifiserte seg på en 4.plass i kvalifiseringen. De hadde litt vanskelig med første utgangen og litt på driving, men kom gjennom alle momenter. De endte tilslutt på en 7.plass.Stein B. Dalland og Mist var nye i finalen. Stein har vært i finale en gang før, og nå andre gangen gjorde han det best. Mist og Stein gjorde en god innsats i finalen og kom seg gjennom alle momenter. De kom på 6.plass i kvalifiseringen og endte med en 8.plass i finalen til slutt.

Les fyldig artikkel frå NM på nsg.no