I samarbeid med gjetarhundnemda Hsg,  inviteres det herved til treningshelg på Hartveit 10 - 11 mars.

Denne gangen vil me prioritera dei frå fylket som planlegg å starta kl 3 i 2018.

Tanken er å kjøra både lørdag  og søndag, og at dei som ynskjer,  overnatter her.   

Kostnad vert ein liten sum på kvar til å dekka utgifter.

Nærmare info når ein ser kor mange som vert med.

 

Einaste forbehold er om været slår seg vrang.

 

Påmelding innen 5 mars til Audun Seilen tlf 99563949 evt E.post audusei@online.no.