Gjetarhundnemnda:  

Namn:

Valt for:

Til og med:

Audun Seilen-  leiar 2023 audusei@online.no

2023

2025

Ivar Haug                                        post@voss-bygg-anlegg.no

2021

2023

Stein Birger Dalland stein.dalland@gmail.com

2023

2025

Jan Tore Veland     jtveland@online.no

2022

2024

Job Normann Nedrebø jobnorned@gmail.com

2023

2024

  1. vara Ingebjørg Kjærevik ingenkje@hotmail.com

2023

2023

  1. vara Anne Gerd Nysveen annegerd67@gmail.com

2023

2023

  1. vara Odd Midtbø                         odh-midt@online.no

2023

2023

              NB: Nytt frå 2023, leiar blir valt for 1. år om gangen.