Gjetarhundnemnda:  

Namn:

Valt for:

Til og med:

Audun Seilen-  leiar 2024  audusei@online.no

2023

2025

Anne Gerd Nysveen                                  annegerd67@gmail.com

2024

2026

Stein Birger Dalland stein.dalland@gmail.com

2023

2025

Jan Tore Veland     jtveland@online.no

2022

2024

Job Normann Nedrebø jobnorned@gmail.com

2023

2025

  1. vara Sidsel Neteland Linga 

2024

2024

  1. vara Odd Midtbø 

2024

2024

 

 

 

              NB: Nytt frå 2023, leiar blir valt for 1. år om gangen.