Nytt flott verktøy for brukarane er klart frå og med i dag 23. september. Logg deg inn via http://saueavl.nsg.no/. Her finn du alle verlamma dine og ei enkel "bruksanvisning" for korleis du skal melda inn lam til kåring. Oversikt over kåringstad og tid finn du her.

Vi vonar flest mogleg vil ta i bruk den nye innmeldinga. Dette vil letta arbeidet for PC-kårarane. Dersom du vil medla inn som tidlegare skjer dette til: Karluf Håkull, karluf.hakull@nortura.no eller mobil 971 65 537 for dei sjåa han står oppsett på og tilsvarande til: Hilde Haaland, hilk@fatland.no, mobil 982 42 214.

Oppdaterte kåringsreglar og anna info om kåringa finn du på http://www.nsg.no/sau/karingene-pa-sau-2014-article8041-494.html

                       Blide domarar og sekretærar etter kåringa på Austrheim