Kåringsnr Namn Rase O-indeks Ring Oppalar Adresse
201050458 VLADIMIR Sjeviot 129 141 Kåre Hole Sæbøvågen
201151789 PELE Sjeviot 136 141 Gunnar Krokås Kleppestø
201152517 BERGE REX NKS 133 151 Bjarne Berge Herøysundet
201050657 LARS M ANDERSEN NKS 143 154 Else Marie Andersen Erdal
201151962 GARDMAN HOVE NKS 159 154 Nils Inge Hitland Mjølkeråen
201151984 HUSEKLEPPEN Farga spæl     Erik Gustavsen Haukeland
201253620 SKOGEBLÆSEN Blæset     Jan Håkon Skoge Fjell

 

Klikk på kåringsnr for kåringsskjema

Fire av verane før avreise. Frå venstre: PELE, GARDMAN HOVE, HUSEKLEPPEN og SKOGEBLÆSEN

Sjeviotveren PELE er resultat av semindosane som vart teke inn frå Skottland i 2010.