Samling for nye sauebønder, Solstrand 10-11. mars 2012:

Det gode liv som sauebonde, Ole Andreas Våge

Tilskotsordningar i landbruket, Åshild Hjørnevik,  Fylkesmannen i Hordaland

Velferdsordningar i landbruket, Gjermund Stuve, Landbrukstenester Hordaland

Finansieringsordningar for nye sauehaldarar, Ole Andreas Smette, Innovasjon Norge

Kva reglar gjeld når eg skal driva med dyr, Vigleik Skeie, Mattilsynet

Tankar og erfaringar etter 10 år som sauebonde, Steinar Steine, styremedlem HSG

Kva særmerkjer eit sauebruk med god økonomi, Olav Håvardsholm, Tveit Regnskap og styremedlem HSG

Kva sauerase passar for meg, Ove Holmås, styremedlem NSG

Sauekontrollen, Nils Inge Hitland, styreleiar HSG

Kva kan Hordaland Landbruksrådgiving hjelpa oss med, Lise Austrheim, Norsk Landbruksrådgiving

Framtidig sauehald krev rett behandling av innvollsnyltarar, vet. Atle Domke, Nordhordalandshallen 15.02.12

 AGRO Hordaland 2011:

             NoFence - usynleg gjerde for beitedyr

            Utmarksbeite i framtida, Yngve Rekdal

            Stort eller lite sauebruk, hva kan jeg regne med å tjene på drifta? Lars Ivar Fause

Bruk av avkomstgranska -og eller kåra ver, møteserie avlsutvalet i HSG haust 2011

Avlsframgangen og spreiing av denne til bruksbesetningane. Kjell Steinar Løland 29.10.10

Meir sau i Rogaland. Geir Skadberg. Agro Hordaland 30.10.10

Fjøsmøte hjå Gro og Arne Daland 10.11.10

Fôring av sau, fjøsmøte 10.11.10.

Praktiske løysingar i sauefjøs. Anders Konglevoll og Jahn Tommy Midtgård. Agro Hordaland 30.10.10.