Avlsjef i NSG, Thor Blichfeldt kjem, og viktige saker i avlsarbeidet framover skal drøftast.

Her finn du program og påmelding