Program

 

Kl 1100: Velkommen og presentasjon av programmet v/ leiar i HSG, Reidar Kallestad

Kl 1115: Erfaringar frå satsinga på sau i Hordaland v/ Åse Vaag (landbruksdirektør hos Fylkesmannen)

Aktivitetar i løpet av prosjektet, kva kan næringa dra med seg vidare? v/ Nils Inge Hitland (tidlegare leiar HSG) 

Kl 1200: Gjetarhundoppvisning v/ Audun Seilen

Kl 1300: Droneoppvisning v/ Vossadrono AS

Kl 1400: Gjetarhundoppvisning v/ Audun Seilen

Kl 1500: Droneoppvisning v/ Vossadrono AS

Kl 1100 - 1600: Hordaland Sau og Geit, Jorunn Økland frå Tysnes med trykk på pelssauskinn, Hordaland Husflidslag med ulike måtar å nytta ull på, Norsk Landbruksrådgiving Vest og HT gjerdesystem vil ha stand på området.

Dei ulike sauerasane som held hus på Baroniet, blæsa sau, norsk kvit sau, kvit spælsau, farga spælsau, gammalnorsk spælsau, suffolk, pelssau, svartfjes og sjeviot, vert stilt ut. Det vil vera representantar for rasane til stades som kan fortelja deg det du vil vita om dei forskjellige! 

 

Det vert servert pølser, heilgrilla lam og lam i wok frå kl 1230. Saft og kaffi kan ein få frå kl 1100

 

Set av dagen og ta med familien!!