Hordaland Sau og Geit vil satsa på nyrekruttering i sauehaldet. Kurset er meint å vera ei starthjelp til nye som har starta opp med sau, seier Reidar Kallestad som er iniativtakar til kurset.  

Kurset er lagt til Solstrand Hotel & Bad

http://www.solstrand.com/                                                                                                        

HSG og prosjektet "Ny Giv i sauehaldet i Hordaland" sponsar kurset og dette gjev svært gunstig pris for kurs og overnatting med alt inkludert. Pris for enkeltrom er kr 1400 og for par i dobbeltrom kr 1900.

Her finn du program

Påmelding innan 1. mars til reidar.kallestad@online.no , telefon 415 60 048

På bilde under ser du nøgde deltakarar på kurset for eit år sidan