Verdsmeister i saueklypping Rodney Sutton frå New Zeeland og Rick Wainright frå Storbritania held klyppekurs hjå Olav Hjetland Bringedal i Uskedalen. Du får sjå og lære om klypping, sortering, pakking og vurdering av ulla. Kurset er ein del av prosjektet NyGiv for sauehaldet i Hordaland.

 

Tid/stad: 1. november kl 10:00 - Kjerlandssido, Uskedalen

Påmelding innan onsdag 29. oktober på tlf 41 10 47 45 til Olav Hjetland Bringedal

Arrangør Kvinnherad Sau og Geitalslag

Pris kr 300