Godt oppmøte og gode føredrag var resultatet, då Ny Giv arrangerte haustmøter, med fôr og fôring som tema. Mange har etterspørt føredraga og dei finn du no her: 

Haustmøter Ny Giv-info

God vinterfôring av søya ved ulik grovfôrtilgang

Ny Giv sauefôring