Det er sjølvsagt råd å møta med fleire, dersom det er ønske om det. Programmet er ikkje heilt spikra enno, men set av første lørdagen i februar til spennande kursing i drift av lokallag, mediehandtering m.m.

Vi kjem igjen med program og påmelding.