Program for dagen:

Kl 11.00 Fjøsbesøk hjå Gro og Arne Dalland (sjå kart)
Kl 12.30 Varm lunsj på Nordhordland Folkehøgskule  (kantina)
Kl 13.30 Fagseminaret starter på Nordhordland Folkehøgskule (festsalen)

  • Vi får fleire innlegg om bygningar for sau - med fokus på økonomi og å ta vare på lamma
  • Arne Dalland fortel om det nye konseptet med plastfjøs for småfe, 30 min
  • Knut Evensen Kjetil Olsen frå Fjøssystemer,  30min
  • Birger Morten Veland frå Felleskjøpet,  30min
  • Anders Konglevoll frå AK, 30min
  • Karsten Valland frå Innovasjon Norge fortel om finansiering av sauefjøs, 30 min

Avslutning om lag kl 16.30

Vel møtt!

Bilder frå sauefjøset til Gro og Arne Dalland og tidlegare fjøsmøte hjå dei.